เกษตรกรหมู่ที่ 10 ได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านหนองแขม เพื่อเป็นกลุ่มในการเลี้ยงสุกรและจำหน่ายไปยังในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรเรามีรายได้