chang nongkhaem

เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ตำบลหนองแขมภายใต้การบริหารงานของนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองแขม#ดูแลใส่ใจ ห่วงใยประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล

ขอขอบคุณ ท่านนายก อบจ. อรพิน จีระพันธุ์วานิช และ ท่าน สจ. กาญจนา สุขกำเนิด  สนับสนุนเครื่องจักรกล บดอัดถนนลูกรัง เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวก

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

โครงการก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี