สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ( ๙ จบ) ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ( ๙ จบ) ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วย นางพนมทิพย์ เกษมวงศ์ ปลัดอำเภอโคกสำโรง นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นางกิติพร แตงชุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงนางสาวระพีวรรณ เนื้อทอง ท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตร แพทยฯ ส.อบตและบุคลากรในสังกัดสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ( ๙ จบ) ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดท่าม่วง ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จัดกิจกรรมกีฬาสีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
|

จัดกิจกรรมกีฬาสีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สัปดาห์นี้ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุการแข่งขันกีฬา ตีกอร์ฟบก อุ้มโป่งส่งรัก โยนโป่งน้ำ ส่งแป้ง โยนบอลใส่ตะกร้า และส้มตำลีลา เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย รู้รักสามัคคี

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
|

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแขม-เป็นการกายภาพบำบัด โดยมีวิทยากร นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลหนองม่วง และนางสาวสมฤทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต.หนองแขม มาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดและการรับประทานอาหารให้ถูกหลักกับผู้สูงอายุให้แข็งแรงและมีความสุข

ขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรง  นุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง
|

ขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรง นุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

นที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมเดินขบวนและขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรงนุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมืองตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566