แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣📣

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣📣

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ  #โรงเรียนบ้านหนองไผ่ #สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่อาคารฟ้า(ตึกใหม่) ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.  

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 )

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 )

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 ) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู / ผู้บริหาร และเพื่อรวบร่วมปัญหาและอุปสรรคของนักเรียน ปัญหาในด้านต่างๆ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เพื่อให้ผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19 และให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านแก่ผู้ปกครอง  

คณะครูพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

คณะครูพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ #หนองแขมร่วมใจแต่งไทยทั้งองค์กร

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคน และปฏิบัติตามป้องกันมาตราการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด