suksa nongkhaem

พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กราบขอบพระคุณ พระครูภัทรปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พร้อมคณะสงฆ์ตำบลหนองแขม ขอบพระคุณ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารสำตำบลหนองแขม ประธานคณะกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ทอดผ้าป่าและเป็นเกียรติในงานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ตามการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต

ขอขอบพระคุณร้านกานต์พิชาการแว่น ที่จัดโครงการ “แว่นใสโลกสวย” เพื่อมอบแว่นตาให้กับน้องๆ ที่มีปัญหาทางสายตา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

       

“กิจกรรมสีแสนสนุก นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” กับน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

“กิจกรรมสีแสนสนุก นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” กับน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ท่านนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมและโรงเรียนบ้านหนองไผ่ น้อมนำบุญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา รับฟังธรรมเทศนายามเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองไผ่สามัคคี ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส ของน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

บรรยากาศการออกกำลังกายของน้องๆ หนูๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม