suksa nongkhaem

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ท่านนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมและโรงเรียนบ้านหนองไผ่ น้อมนำบุญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา รับฟังธรรมเทศนายามเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองไผ่สามัคคี ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส ของน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

บรรยากาศการออกกำลังกายของน้องๆ หนูๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะให้ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 4 ตัว

ขอขอบพระคุณ คุณสุภาพ สุพรรณคำ บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 ตัว ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  

เรียนออนไลน์ สถานการณ์ช่วง COVID-19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

การเรียนที่แบบมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม…เกิดขึ้นได้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ส่งงานทุกวันแบบนี้คะแนนเก็บดีแน่ๆ จ้าเด็กๆ        

ประกาศหยุดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั้งนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดใหม่ ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงค่ะ