S__3547183
S__3547180
S__3547177
previous arrow
next arrow
S__3547183
S__3547180
S__3547177
previous arrow
next arrow
Shadow
ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมสำคัญในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะต้องการบริจาคสิ่งของต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 036-706063 เบอร์มือถือ 061-6787509 และขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ข่าวสารของ อบต.

รายละเอียดการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประกาศ แจ้งกำหนดการของ อบต.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบ

กิจกรรมโครงการ อบต.

ข่าวกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองแขม

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อบต.หนองแขมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

อบต.หนองแขมพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสาร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.หนองแขม

คู่มือวัคซีนฉบับประชาชน

ที่คุณหมอแนะนำให้อ่าน

คู่มือการกักตัว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน
  • Bright

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอนำคู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ทำไมเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงติดง่าย

Previous
Next

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จากจน เครียด กินเหล้า มาพักตับ พักยก โดยปีนี้ สสส. และภาคีเครือข่าย เลือกใช้กลยุทธ์ภายใต้ชื่อว่า “สื่อรักให้พักเหล้า”

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองแขม

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063, 061-6787509

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120