เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมสำคัญในรอบเดือนธันวาคม 2563

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ประชาชนตำบลหนองแขม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม สมาชิก อบต. พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนตำบลหนองแขม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ในเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

ชมทุ่งทานตะวันบานที่หนองแขม
ชาวบ้านหนองแขมปลูกทานตะวันเป็นอาชีพ เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ
ทานตะวันบานเต็มพื้นที่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
แหล่งปลูกทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอโคกสำโรง
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี
ข่าวสารของ อบต.

รายละเอียดการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประกาศ แจ้งกำหนดการของ อบต.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบ

กิจกรรมโครงการ อบต.

ข่าวกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองแขม

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อบต.หนองแขมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

อบต.หนองแขมพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสาร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564     ผู้เยี่ยมชม : 0 FacebookTwitterLine

อ่านต่อ »

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   ผู้เยี่ยมชม : 0 FacebookTwitterLine

อ่านต่อ »

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ สายทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ สายทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม : 0 FacebookTwitterLine

อ่านต่อ »

โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแยกหมู่ที่ 10 ถึงหน้าบ้านนายกิมสิน ปัญญา หมู่ที่ 13

โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแยกหมู่ที่ 10 ถึงหน้าบ้านนายกิมสิน ปัญญา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม : 0 FacebookTwitterLine

อ่านต่อ »

โครงการซ่อมแซมท่อระบาย จุดที่ 3 บริเวณไร่นายมนัส จำเนียรทรง หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมท่อระบาย จุดที่ 3 บริเวณไร่นายมนัส จำเนียรทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม : 0 FacebookTwitterLine

อ่านต่อ »

โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบุญมี ศรีโสภา ถึงไร่นางวิไล สมัครการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบุญมี ศรีโสภา ถึงไร่นางวิไล สมัครการหมู่ที่ 11 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม : 0 FacebookTwitterLine

อ่านต่อ »
Clip

คลิปน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองแขม

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120