หนองแขมพัฒนา

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

โครงการก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1

โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

จัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับผู้นำชุมชน  ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาโดยจัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน    หมู่ที่3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี