เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาด Big Cleaning ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ให้อยู่บ้าน เพื่อช่วยชาติ หยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส.COVID-19