วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมด้วยรองนายก เลขานายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร ถวายชุดสังฆทาน ถวายปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปเพื่อเสริมศิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงาน และที่สำคัญเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและได้อุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเทวดาที่ดูแลสถานที่และเกื้อหนุนให้ผู้อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมมีความสุขกาย สุขใจ ยิ่งๆขึ้นไป