ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติงานการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง)

[pdf-embedder url=”http://www.nongkhaem.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสถานที่กลาง3.pdf” title=”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(สถานที่กลาง3)”1

Leave a Comment

Your email address will not be published.