ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

BRW9C305B9ECFDC_016200

Leave a Comment

Your email address will not be published.