องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 26 พ.ย. 63 ซึ่งเป็นวัน Kick Off พร้อมกันทั้งจังหวัดลพบุรี ตามโครงการจังหวัดสะอาด โดยตำบลหนองแขม กำหนดจัดทำกิจกรรม kick Off บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองแขม จากถนนพหลโยธิน ถึงวัดหนองแขม เวลา 09.00 น. ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดสองข้างทาง ไปจนถึงวัดหนองแขม