ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจพื้นที่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดลพบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในตำบลหนองแขม บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง โดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนันตำบลหนองแขม ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

Big Cleaning Day วัดหนองข่อย

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน  ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19