ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมระบบควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา มอก. ระดับ ๓-๔ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล มอก. ระดับ ๑-๒ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง