ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID – 19 ประเภท RAPID TEST สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID – 19 ประเภท Saliva TEST (ATK ด้วยน้ำลาย) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง