กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ
|

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานสภาตำบล สมาชิก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม รวมทั้งนางสาวกมลวรรณ สนามทอง สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง นายสมบัติ ทนงจิตรไพศาล เกษตรอำเภอโคกสำโรง กศน.อำเภอโคกสำโรง และประชาชนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ โดยมี นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสเข้าวัด ไหว้พระ ฟังธรรม ณ วัดหนองไผ่สามัคคี ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
|

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขมนำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2566  เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖
|

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดโครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้เรียนเชิญ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกิติพร แตงชุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงนายอำนาจ ภู่เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทยฯ ส.อบตและบุคลากรในสังกัดฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566
|

” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ท่านนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นประธานกล่าวเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมชมพิธีเปิดอย่างหนาแน่น รวมไปถึงกองเชียร์แต่ละสีร่วมสร้างสีสันอย่างสนุกสนาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน อบต.หนองแขมทุกคนนะคะ

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ)
|

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอขอบคุณ นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเเสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู เพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง มีรอยยิ้มให้เห็นตลอดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขอขอบคุณท่านผอ. คณะครูทุกๆท่านที่ช่วยตั้งแต่การเตรียมฉากและการจัดซุ้ม ขอบคุณทีมงานสถานที่ อบต.หนองแขม ทุกคนด้วยค่ะ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านกำนัน สมาชิก อบต.ทุกคน…

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 10-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1-13 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี
|

โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1-13 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลหนองแขม ร่วมจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี งบประมาณ 2566 ณ. หมู่บ้านในเขตพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมต่อไป

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19