กิจกรรม/โครงการ

อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดัน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งคณะหมอและ อสม. ประจำตำบลหนองแขมได้จัดอบรมผู้สูงอายุเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต

Big Cleaning Day วัดท่าม่วง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วง ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมว

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมรณรงค์กับพื้นที่ให้บริการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2564

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ

นางประชัน ยิ้มละไม้ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโคกสำโรง และคณะครู กศน. ต.หนองแขม จัดทำโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม.2 ตำบลหนองแขม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณลานวัดหนองไผ่สามัคคี หมู่ที่ 3 ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด