กิจกรรม/โครงการ

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมม อบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลหนองแขม และ อสม. ตำบลหนองแขม เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

big cleaning ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้ทำความสะอาด big cleaning ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ให้อยู่บ้าน เพื่อช่วยชาติ หยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส.COVID-19

 

รณรงค์ตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ,คณะกรรมการ สปสช. ตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม , และ อสม.ตำบลหนองแขม ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตำบลหนองแขมปฎิบัติตน สวมแมส ล้างมือบ่อยๆ ตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)