Big Cleaning Day วัดหนองข่อย

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน  ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

Leave a Comment

Your email address will not be published.