เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วง ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง