โครงการเจ้าคณะ พบพระ เยี่ยมวัด คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เพื่อให้กำลังใจพระสงฆ์ ในสถานการณ์ COVID – 19

โครงการเจ้าคณะ พบพระ เยี่ยมวัด คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เพื่อให้กำลังใจพระสงฆ์ ในสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรงเป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกสำโรง นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมจัด โครงการเจ้าคณะ พบพระ เยี่ยมวัด คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เพื่อให้กำลังใจพระสงฆ์ ในสถานการณ์ COVID – 19 ถวายเครื่องบริขาร เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค และยารักษาโรค บูรณาการงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
|

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะต้องการบริจาคสิ่งของต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 036-706063 เบอร์มือถือ 061-6787509 และขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจพื้นที่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจพื้นที่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดลพบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในตำบลหนองแขม บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง โดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนันตำบลหนองแขม ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

|

ประชาสัมพันธ์จากงานบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์จากงานบริหารงานบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมค่ะ

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการทราบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้องต่อไป ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม