Administrator nongkhaem

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะต้องการบริจาคสิ่งของต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 036-706063 เบอร์มือถือ 061-6787509 และขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจพื้นที่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดลพบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในตำบลหนองแขม บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง โดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนันตำบลหนองแขม ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ