แจกใบงานเล่ม แบบฝึกหัด และเงินค่าอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ระดับ ศพด.หนองแขม อนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคนค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published.