วันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ระดับ ศพด.หนองแขม อนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคนค่ะ