วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากคณะศูนย์อนามัยที่ 4 จ.สระบุรี พร้อมทั้งท่านศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ท่านปลัดอำเภอโคกสำโรง และ รพ.สต.หนองแขม ทางโรงเรียนขอน้อมรับและขอขอบคุณคำแนะนำเพื่อไปปฏิบัติการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย