โครงการ ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี