โครงการเจ้าคณะ พบพระ เยี่ยมวัด คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เพื่อให้กำลังใจพระสงฆ์ ในสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรงเป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกสำโรง นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมจัด
โครงการเจ้าคณะ พบพระ เยี่ยมวัด คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เพื่อให้กำลังใจพระสงฆ์ ในสถานการณ์ COVID – 19 ถวายเครื่องบริขาร เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค และยารักษาโรค บูรณาการงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.