โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน บริเวณพื้นที่ด้านหลัง อบต. หนองแขม และไร่กิตติคุณ จำนวน 15 ไร่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน และเพื่อให้สมาชิกที่มาเข้าร่วมโครงการมีอาชีพปลูกที่ปลอดสารพิษ เพื่อเป็นสร้างรายได้