โครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา 2565 ณ วัดหนองไผ่สามัคคี นำทีมโดยนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทีมงานของอบต. หนองแขม ได้ร่วมกันทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายวัดหนองไผ่สามัคคี