นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมรณรงค์กับพื้นที่ให้บริการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2564