โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในข่วงเทศกาลปีใหม่

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในข่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 เดินทางอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฏ ช่วยลดอุบัติเหตุ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *