โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแยกหมู่ที่ 10 ถึงหน้าบ้านนายกิมสิน ปัญญา หมู่ที่ 13

โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแยกหมู่ที่ 10 ถึงหน้าบ้านนายกิมสิน ปัญญา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.