โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแยกหมู่ที่ 10 ถึงหน้าบ้านนายกิมสิน ปัญญา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี