โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.6 บ้านช่องแค ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี