โครงการซ่อมแซมท่อระบาย จุดที่ 3 บริเวณไร่นายมนัส จำเนียรทรง หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมท่อระบาย จุดที่ 3 บริเวณไร่นายมนัส จำเนียรทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.