โครงการซ่อมแซมท่อระบาย จุดที่ 3 บริเวณไร่นายมนัส จำเนียรทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี