โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จุดที่ 2 บริเวณคันคลองเส้นสายตะวันออก บริเวณไร่นายถวิล ภาคเจริญ หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จุดที่ 2 บริเวณคันคลองเส้นสายตะวันออก บริเวณไร่นายถวิล ภาคเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.