โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จุดที่ 2 บริเวณคันคลองเส้นสายตะวันออก บริเวณไร่นายถวิล ภาคเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี