โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กม.7 ถึงไร่นายประเสริฐ สุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี