โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กม.7 ถึงไร่นายประเสริฐ สุขเกษม หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กม.7 ถึงไร่นายประเสริฐ สุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.