โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบุญมี ศรีโสภา ถึงไร่นางวิไล สมัครการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบุญมี ศรีโสภา ถึงไร่นางวิไล สมัครการหมู่ที่ 11 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.