โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ

นางประชัน ยิ้มละไม้ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโคกสำโรง และคณะครู กศน. ต.หนองแขม จัดทำโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม.2 ตำบลหนองแขม

Leave a Comment

Your email address will not be published.