แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างวโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยเทคอนกรีต 559 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งท่อจ่ายน้ำปะปาหมู่ที่ 3

BRW9C305B9ECFDC_016499

Leave a Comment

Your email address will not be published.