เรียนออนไลน์ สถานการณ์ช่วง COVID-19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

การเรียนที่แบบมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม…เกิดขึ้นได้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ส่งงานทุกวันแบบนี้คะแนนเก็บดีแน่ๆ จ้าเด็กๆ

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.