การเรียนที่แบบมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม…เกิดขึ้นได้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ส่งงานทุกวันแบบนี้คะแนนเก็บดีแน่ๆ จ้าเด็กๆ