วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะต้องการบริจาคสิ่งของต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 036-706063 เบอร์มือถือ 061-6787509 และขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ