นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแขม ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ทางการประปาฯได้บริการน้ำสะอาดฟรีแก่ประชาชน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงนำรถบรรทุกน้ำประปาไปแจกจ่ายช่วยผู้ประสบภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งตามหมู่บ้าน ในตำบลหนองแขม