วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยบริการรับ-ส่งผู้ป่วย
🏥ส่ง เอ็กซ์เรย์ (X-RAY)