องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *