เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564

o34 ประกาศเจตจำนง 64

 

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน

o34 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร