ออกเยี่ยมเยือนพร้อมมอบถุงยังชีพและได้ให้กำลังใจคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบถุงยังชีพและได้ให้กำลังใจคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ในตำบลหนองแขม

Leave a Comment

Your email address will not be published.