บรรยากาศการออกกำลังกายของน้องๆ หนูๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม