อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดัน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งคณะหมอและ อสม. ประจำตำบลหนองแขมได้จัดอบรมผู้สูงอายุเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.