วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งคณะหมอและ อสม. ประจำตำบลหนองแขมได้จัดอบรมผู้สูงอายุเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต