อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดทำโครงการ อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลหนองแขม

Leave a Comment

Your email address will not be published.