องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล