องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดลพบุรีตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ 2560-2567) ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566