องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายใต้การบริหารงานของนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองแขม #ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

Leave a Comment

Your email address will not be published.