องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าอบต.หนองแขม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนตำบบหนองแขมขอขอบคุณ 🙏นายมานิตย์ อาทะยา กำนันตำบลหนองแขม 🙏 นายปิติ ตรีริยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน