สถิติการขอรับบริการน้ำอุปโคภ – บริโภค

สถิติการขอรับบริการน้ำอุปโภค – บริโภค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 97 ครัวเรือน 139,000 ลิตร

Leave a Comment

Your email address will not be published.