สถิติการขอรับบริการน้ำอุปโภค – บริโภค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 97 ครัวเรือน 139,000 ลิตร