สถิติการขอรับน้ำอุปโภค – บริโภค ตำบลหนองแขม ประจำเดือน มีนาคม 2564

สถิติการขอรับน้ำอุปโภค – บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 80 ครัวเรือน 118,500 ลิตร

Leave a Comment

Your email address will not be published.